• Arnljot Gellines vei 3, Oslo
    Christiania Kulsyrefabrik Arnljot Gellines vei 3, Oslo

Arkitektur og historie
Christiania Kulsyrefabrik
Tidligere adresse: Enebakkveien 64
 Nå omdøpt til : Arnljot Gellines vei 3

Denne fabrikkbygningen ble oppført i 1898-99 for Christiania Kulsyrefabrik, etter tegninger av arkitekt Halfdan Berle. Ansvarshavende byggmester var Gunerus Soot. Fabrikken hadde lenge adresse Enebakkveien 64c. Fabrikken ble fra starten av drevet av ingeniør og disponent Victor Joachim Mohn, som med sin familie hadde bolig i tilknytning til fabrikken. Der bodde også blant andre den svenske verksmester Anders Persson og landsmannen kalkbrenner Per Svensson. Victor Mohn var sønn av Christian Benedict Mohn, ingeniør og eier av Christiania Maskinværksted.

Fabrikken er oppført i upusset rød tegl, og har en sammensatt bygningskropp med variasjon i høyder og volumer. Grunnformen er en L, der en lavere fabrikkhall danner en større flate i tillegg. Bygningen er påvirket av romantisk, middelalderinspirert arkitektur, med tårn, gavler og fremspring. Jugendstilen skinner igjennom, især i den høye boligfløyens gavl og karnapp.

Mer informasjon her...

Noen av dagens leietakerene: